• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 20/2012 Zawarcie istotnych umów kredytowych
EBI 20/2012 Zawarcie istotnych umów kredytowych
czwartek, 20 grudnia 2012 15:07

Zarząd CWPE S.A. informuje, że w dniu 19.12.2012 r. Spółka podpisała umowę z bankiem PKO Bank Polski S. A. na kredyt obrotowy w kwocie 400 tys. zł, na okres 3 lat. Kredyt ten zabezpieczony jest nieruchomością gruntową w Radwanicach. Ponadto, Spółka otrzymała pozytywną decyzję na limit kredytowy w wysokości 250 tys. zł, na okres 1 roku, który posłuży do spłaty aktualnego zadłużenia w banku BGŻ S.A. z tytułu limitu w rachunku bieżącym w wysokości 300 tys. zł. Limit ten również zabezpieczony jest wyżej wspomnianą nieruchomością. Uruchomienie środków finansowych zgodnie z warunkami decyzji kredytowych nastąpi po wpisaniu hipoteki przez sąd oraz po uprawomocnieniu się wpisu hipotecznego, co powinno nastąpić w terminie około 1 miesiąca.

Kryterium uznania przedmiotowych umów za istotne jest przekroczenie, przez ich wartości, poziomu 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".