• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 3/2013 Informacja zgodnie z 'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
EBI 3/2013 Informacja zgodnie z \'Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect\
poniedziałek, 18 lutego 2013 13:43

Zarząd Spółki, działając zgodnie z pkt. 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect", informuje, że w dniu 14 lutego 2013 r. przekazał raport okresowy za IV kwartał 2012 r., w którym zostały opublikowane skonsolidowane dane narastająco za cztery kwartały 2012 r., nie ma natomiast skonsolidowanych danych za sam IV kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki wskazuje, że powodem opóźnienia w prezentacji wskazanych danych jest ich nieprzygotowanie w wymaganym terminie przez służby księgowe obsługujące Spółkę. Ze względu na fakt, iż jest to pierwszy raport skonsolidowany przygotowywany przez Spółkę, wystąpiły trudności z identyfikacją i weryfikacją danych cząstkowych, a poprawność przyjętych zasad rachunkowości wymaga weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki dołoży starań, aby brakujące dane zostały uzupełnione bez zbędnej zwłoki oraz wprowadzi stosowne procedury, które wyeliminują powtórzenie się podobnej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu