• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 5/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
EBI 5/2013 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
środa, 15 maja 2013 13:49

 

Zarząd CWPE S.A. ("Emitent") informuje, że nastąpiło rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rzecz Emitenta przez INVESTcon GROUP S.A.
Zarząd Emitenta podkreśla, że współpraca z INVESTcon GROUP S.A. w zakresie zadań Autoryzowanego Doradcy przyczyniła się do należytego wypełniania obowiązków informacyjnych Emitenta na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu