• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 13/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
EBI 13/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
poniedziałek, 01 lipca 2013 13:49

Zarząd CWPE S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, które zaszły
w dniu 30 czerwca 2013r.

W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CWPE S.A.:

- mocą uchwały nr 14/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Tadeusza Legięcia

- mocą uchwały nr 15/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Macieja Jarzębowskiego

- mocą uchwały nr 16/ZWZ/2013 odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Ernesta Bednarowicza

- mocą uchwały nr 17/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacka Oniszczuka

- mocą uchwały nr 18/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Bartosza Wolańskiego

- mocą uchwały nr 19/ZWZ/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Mirosława Nazara

Życiorysy osób powołanych do Rady Nadzorczej Emitenta zostaną wkrótce opublikowane na stronie www Emitenta.

Jednocześnie informujemy, iż pomimo powołania Pana Jarosława Stahl Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie na kolejną kadencję, w związku ze złożoną przez niego rezygnacją nie jest on już członkiem Rady Nadzorczej CWPE S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu