• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 14/2013 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
EBI 14/2013 Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2013 roku
poniedziałek, 01 lipca 2013 13:51

Zarząd CWPE S.A. informuje, że obradujące w dniu 30 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa powyżej, polega na zmianie § 10 ust.3 Statutu Spółki i nadaniu się mu nowego następującego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.”

Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 3 Statutu było następujące:

”Rada składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu