• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 16/2013 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
EBI 16/2013 Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej
wtorek, 06 sierpnia 2013 13:48

Spółka informuje, że w dniu 05.08.2013r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o dokonaniu w dniu 29 lipca 2013r. zbycia na podstawie umowy cywilnoprawnej 57 932 akcji serii B Spółki CWPE S.A.

W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Pana Janusza Bednarowicza spadła poniżej 5%.

Przed ww. transakcją Pan Janusz Bednarowicz posiadał 510 000 akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., co stanowiło 7,83% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniało do 5,09% ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Obecnie liczba akcji emitenta, posiadana przez Pana Janusza Bednarowicza  wynosi 452 068 akcji, co stanowi 6,94% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 4,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Janusz Bednarowicz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Pan Janusz Bednarowicz nie przewiduje zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w przeciągu najbliższych 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu