• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 5/2014 Wycofanie się z inwestycji – zbycie udziałów
EBI 5/2014 Wycofanie się z inwestycji – zbycie udziałów
piątek, 30 maja 2014 12:43

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, tak jak już podawał w raporcie za pierwszy kwartał 2014,iż dokonał sprzedaży wszystkich 18 (osiemnastu) posiadanych udziałów Spółki Ceres Investment Sp. z o.o. w dniu 29.05.2014 o nabyciu, których informował w raporcie numer 29/2011 z dnia 25.11.2011

Łączna kwota sprzedaży wyniosła 199.999,98 zł (cena za jeden udział 11.111,11 zł).

Udziały Spółki Ceres Investment Sp. z o.o. były ujęte w bilansie w pozycji Długoterminowe aktywa finansowe udziały lub akcje w jednostkach powiązanych w kwocie 2.031,5 tyś zł – zaksięgowano je w tak wysokiej wartości, gdyż ujęto w nich nakłady inwestycyjne i uwzględniono w wycenie długookresowe korzyści, jakich spodziewano się w związku z tą inwestycją. Pierwotnie zakładano, iż Udziały CWPE S.A. będą sukcesywnie zwiększane i docelowo CWPE S.A. przejmie ich całości i tym samym stanie się właścicielem budynku.

Dodatkowo Spółka CWPE S.A. informuje, że pierwotna cena zakupu 18 (osiemnastu) udziałów wynosiła 88.215,45 zł (cena za jeden udział 4.900,86 zł).

Cena uzyskana ze sprzedaży Spółki odpowiada aktualnej sytuacji na rynku i podyktowana była koniecznością pilnej sprzedaży.

Spółka Ceres Investment na skutek opóźnień w regulowaniu czynszów przez CWPE S.A. znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, wystąpiły poważne zaległości w zapłacie podatków i rat do banku. Z uwagi na obecna sytuacje rynkową CWPE S.A. jak i pozostały udziałowiec nie byli w stanie udzielać dalszej pomocy finansowej Spółce.

Dlatego Zarząd CWPE S.A. zmuszony był podjąć decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów. Pomimo wysokiej straty bilansowej CWPE S.A. zyska środki finansowe niezbędne do uregulowania pilnych zobowiązań w tym częściowo wobec banków i obligatariuszy. Obniżeniu ulegną też bieżące zobowiązania wobec kontrahentów o ponad 128 tys. zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu