• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 10/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
EBI 10/2014 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
poniedziałek, 30 czerwca 2014 00:00

Zarząd CWPE S.A. informuje o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, które zaszły w dniu 30 czerwca 2014 r.

W tym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CWPE S.A.:
- mocą uchwały nr 17/ZWZ/2014 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Domaradzkiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu