• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 11/2014 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
EBI 11/2014 Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego
piątek, 18 lipca 2014 10:57

W dniu 27.03.2014 Spółka Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za pośrednictwem systemu EBI nadała raport bieżący nr 3/2014 informujący o zmianie udziału w głosach i transakcji na akcjach osoby zobowiązanej oraz o uzyskaniu od głównego Akcjonariusza pożyczki.

Naruszenie polegało na nie umieszczeniu tożsamego komunikatu w systemie ESPI, co zostało skorygowane w dniu dzisiejszym tj. 17.07.2014 komunikatem ESPI nr 4/KNF/2014.

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. dołoży wszelkich starań, aby podobne uchybienia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:

pkt 16a Załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu