• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 3/2015 Porozumienie w sprawie obligacji
EBI 3/2015 Porozumienie w sprawie obligacji
piątek, 27 marca 2015 10:54

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 27.03.2015 r. podpisano ugodę pomiędzy Spółką a jednym z Obligatariuszy w sprawie spłaty obligacji i rozliczenia wzajemnych zobowiązań.

Strony postanowiły o częściowej kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań w wyniku czego kwota pozostająca do spłaty z tytułu obligacji objętych przez jednego z obligatariuszy zmniejszyła się  z 350.000 zł do 198.616 zł. Pozostała kwota została rozłożona na 31 rat z możliwością zawieszenia ich spłaty.

Podstawa prawna:

USTAWA o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkwaski - Pezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu