• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 17/2015 Podmioty posiadające, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku
EBI 17/2015 Podmioty posiadające, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku
środa, 01 lipca 2015 13:48

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. niniejszym informuje, że podmiotem posiadającym, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku i upoważnionym do wykonywania prawa głosu była spółka Ceres Management Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wykonująca prawa głosu z 3.510.000 akcji, które stanowiły 53,92% w kapitale zakładowym oraz 7.020.000 głosów - 70,06% w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku.
Jak już informowano w raportach EBI i ESPI w wyniku transakcji zakupu pakietu akcji aktualny wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów jest następujący:
Ceres Management Sp. z o.o. 1.719.900 szt. akcji i 34,33% głosów na WZA
Business Consulting Group Sp. z o.o. 1.790.100 szt. akcji i 35,73% głosów na WZA

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


Lista akcjonariuszy ktorzy wzieli udzial w ZWZ w dniu 30_06_2015.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura – Wiceprezes Zarządu