• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 18/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 14/2015
EBI 18/2015 Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 14/2015
czwartek, 02 lipca 2015 13:40

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje brakujący formularz osobowy Pana Tadeusza Figiel będący uzupełnieniem raportu bieżącego EBI 14/2015 Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r., o którym mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski – Prezes Zarządu

Anna Ciura – Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Figiel_formularz dla czlonka Zarzadu.pdf