• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 22/2015 Spór pomiędzy Spółką a jednym z głównych akcjonariuszy tj. Business Consulting Group Sp. z o.o.
EBI 22/2015 Spór pomiędzy Spółką a jednym z głównych akcjonariuszy tj. Business Consulting Group Sp. z o.o.
poniedziałek, 19 października 2015 14:54

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu nr 12/2015 z dnia 30.06.2015. dot. informacji o podpisaniu w dniu 29.06.2015 umowy pożyczki na kwotę 532.000,00 zł w ramach, której Business Consulting Group Sp. z o.o.  miała wnieść środki do Spółki CWPE S.A. na wdrożenie nowych projektów w zakresie działalności szkoleniowej i doradczej uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała pismo, w którym Business Consulting Group Sp. z o.o. poinformowała o braku woli wywiązania się z wypłacenia kwoty 466.820,67 zł . Spółka Business Consulting Group Sp. z o.o.   poinformowała również o podjęciu kroków prawnych zmierzających do odzyskania od Spółki kwoty już wypłaconej pożyczki tj. 65.179,33 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu