• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI nr 1/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A.
EBI nr 1/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A.
piątek, 08 stycznia 2016 12:16

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 07.01.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Business Consulting Group Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  w związku z wszczęciem procedury upublicznienia posiadanych przez niego akcji imienny serii A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu