• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI nr 2/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
EBI nr 2/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
poniedziałek, 18 stycznia 2016 12:21

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2016 będą przekazywane w następujących terminach:

- za IV kw. 2015 r. - dnia 14.02.2016 r.
- za I kw. 2016 r. - dnia 13.05 2016 r.
- za II kw. 2016 r. - dnia 12.08.2016 r.
- za III kw. 2016 r. - dnia 14.11.2016 r.

Raport roczny za 2015 r. - dnia 03.06.2016 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu