• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 12/2016 Pozytywna ocena merytoryczna projektów w ramach RPO WD działanie 1.5
EBI 12/2016 Pozytywna ocena merytoryczna projektów w ramach RPO WD działanie 1.5
czwartek, 16 czerwca 2016 07:50

Miło nam poinformować o pozytywnej ocenie merytorycznej i przyznaniu dofinansowania na projekty klientów z woj. dolnośląskiego w ramach pierwszego
naboru.

Wartość realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych klientów to łącznie 17,3 mln zł, a kwota przyznanej dotacji to ponad 4,9 mln zł. Kwota należna CWPE S.A. z
tytułu sucess fee przekracza 10% przychodów z ubiegłego roku

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu