• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI numer 13/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2016r.
EBI numer 13/2016 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w dniu 30.06.2016r.
piątek, 01 lipca 2016 08:18

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości protokół z WZA i uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku we Wrocławiu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

uchwały podjęte na WZA w dniu 30.06.2016.pdf

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu