• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 14/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A.
EBI 14/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A.
piątek, 08 lipca 2016 11:13

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 07.07.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Business Consulting Group Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  w sprawach uchylenia uchwał nr 4/NWZ/2016, 5/NWZ/2016, 6/NWZ/2016, 7/NWZ/2016, 8/NWZ/2016, 9/NWZ/2016 i 10/NWZ/2016 podjętych w dniu 12 kwietnia 2016 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz podjęcia uchwał w sprawach udzielenia absolutorium członkowi zarządu, zmianach w składzie Rady Nadzorczej i zamiany części akcji imiennych serii A na okaziciela i wyrażania zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu