• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 16/2016 Aktualny stan negocjacji z Obligatariuszami
EBI 16/2016 Aktualny stan negocjacji z Obligatariuszami
wtorek, 12 lipca 2016 13:23

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) w nawiązaniu do wcześniejszych informacji podawanych w raportach  bieżących informuje, że nadal prowadzi negocjacje z Obligatariuszami. Prowadzone rokowania mają na celu  uregulowanie wszelkich zobowiązań poprzez konwersję zobowiązań na akcje Spółki lub poprzez rozłożenie zobowiązań w czasie. Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z zwarciem stosownych umów dokonano częściowej konwersji 7 szt. obligacji powodującej zmniejszenie zadłużenia CWPE S.A. o kwotę 222.250 zł w zamian za objęcie 444.500 szt. akcji serii D.

W związku z informacjami od części pozostałych obligatariuszy, że są oni również zainteresowani zamianą obligacji na akcje lub ustaleniem nowych terminów spłaty obligacji Zarząd informuje że istnieje potrzeba prowadzenie dalszych rozmów  i wydłużenia terminu negocjacji do końca stycznia 2017.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu