• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 17/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A
EBI 17/2016 Wniosek Akcjonariusza o zwołanie NWZA Spółki CWPE S.A
wtorek, 12 lipca 2016 13:29

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 11.07.2016 do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Ceres Management Sp. z o.o.   o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CWPE S.A.  wraz z propozycją podjęcia uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej, wydłużenia czasu na zawarcie umów i konwersję obligacji na akcje oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


,Osoby reprezentujące spółkę:
•    Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
•    Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu