• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 18/2016 Postanowienie Sądu ws. odrzucenia wniosku z powództwa BCG Sp. z o.o.
EBI 18/2016 Postanowienie Sądu ws. odrzucenia wniosku z powództwa BCG Sp. z o.o.
poniedziałek, 18 lipca 2016 11:44

Zarząd CWPE S.A. (Emitent) informuje, iż do Spółki wpłynęło postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej dotyczące oddalenia wniosku złożonego przez BCG Sp. z o.o. ws. zabezpieczenia roszczenia o zapłatę pożyczki.

Zgodnie z uzasadnieniem postanowienia Sądu strona powodowa (tj. BCG Sp. z o.o.) w żaden sposób nie uprawdopodobniła interesu prawnego udzielenia niniejszego zabezpieczenia; nie przedłożyła żadnych dokumentów, z których wynikałoby, iż strona pozwana (tj. CWPE S.A.) zaprzestała spłacania swoich zobowiązań. W ocenie Sądu BCG Sp. z o.o. w żaden sposób nie udowodniło, iż aktualna sytuacja finansowa CWPE S.A. rodzi konieczność zastosowania zabezpieczenia roszczenia będącego przedmiotem sprawy.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu