• Polski
 • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 23/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
EBI 23/2016 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki
czwartek, 08 grudnia 2016 07:21

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji w dniu 29 listopada 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 651.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) zł do kwoty 710.450 (słownie: siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) zł poprzez emisję, w ramach publicznej oferty akcji:

 • 444.500 (słownie: czterysta czterdziestu czterech tysięcy pięćset) sztuk akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 44.500 (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset) złotych
 • 100.000 (słownie: sto tysięcy) sztuk akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych
 • 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięc tysięcy) złotych

Po rejestracji podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.450,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) i dzieli się na 7.104.500 (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

 1. 3.510.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz
 1. 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
 1. 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, oraz
 1. 444.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz
 1. 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oraz
 1. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 10.615.500 głosów.

Jednocześnie Spółka informuje, iż wraz z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, dokonano rejestracji zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając ww. podwyższenie kapitału zakładowego.

Obecnie § 4 ust. 1 Statutu Spółki uzyskał brzmienie:

㤠4

 1. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 710.450,00 zł (siedemset dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) dzieli się na:
 1. a. 3.510.000 (trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku da głosy na jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
 1. b. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 1. c. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 1. d. 444.500 (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 1. e. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 1. f. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda;”

 Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu