• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 24/2016 Informacja o zmianie Domu Maklerskiego
EBI 24/2016 Informacja o zmianie Domu Maklerskiego
piątek, 16 grudnia 2016 14:09

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż obowiązki Animatora Rynku Domu Maklerskiego BDM S.A. od dnia 01.01.2017 przejmuje NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna, spółką z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000304374, NIP 5252423576

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt 2 i §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu