• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
EBI 1/2017 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku
poniedziałek, 09 stycznia 2017 08:49

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

Kwartalne:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 roku - 11 sierpnia 2017 roku,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku.

Roczny:
- raport okresowy roczny za 2016 rok - 31 maja 2017 roku,

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu