• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 11/2017 Korekta raportu 9/2017 – uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2017
EBI 11/2017 Korekta raportu 9/2017 – uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 czerwca 2017
środa, 19 lipca 2017 11:36

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A niniejszym dokonuje korekty raportu EBI 9/2017 z uwagi na załączenie do niego błędnego protokołu z WZA i uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku we Wrocławiu

W załączeniu przesyłamy skorygowany protokół.

tresc uchwal podjetych na ZWZ 30_06_2017_.pdf

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu