• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
EBI 1/2018 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
czwartek, 01 lutego 2018 17:13

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2018 będą przekazywane w następujących terminach:

Kwartalne:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 roku - 14 lutego 2018 roku,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 roku - 14 maja 2018 roku,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 roku - 13 sierpnia 2018 roku,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku.

Roczny:
- jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 31 maja 2018 roku,

- skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 31 maja 2018

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu