• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 7/2018 Przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2017
EBI 7/2018 Przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2017
piątek, 29 czerwca 2018 13:05

Zarząd Spółki CWPE S.A. informuje, iż z przyczyn proceduralnych termin publikacji raportów rocznych jednostkowy i skonsolidowany zostaje przysunięty na dzień 31.08.2018.

Zmiana terminu wynika z konieczności skompletowania pełniej Rady Nadzorczej i prawidłowego formalnego wyboru biegłego rewidenta.

Zarząd dołożył wszelkich starań, aby dokonać obowiązku badania jednak nie był w stanie. Sprawozdanie z badania zostanie opublikowane niezwłocznie po prawidłowym wyborze audytora i przeprowadzeniu audytu.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu