• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 10/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.07.2018 r.
EBI 10/2018 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.07.2018 r.
piątek, 06 lipca 2018 18:47

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które było zwołane na dzień 31.07.2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie EBI 8/2018.

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następuje z przyczyn proceduralnych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski – Prezes Zarządu