• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 12/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
EBI 12/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
piątek, 17 sierpnia 2018 16:27

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. (dalej: Spółka) informuje, że uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2017 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Krzysztof Miasojeda.

W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące życiorysu zawodowego Pana Krzysztofa Miasojeda.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że w związku z przeoczeniem raport nie został opublikowany niezwłocznie po podjęciu uchwały przez ZWZA i informuje, że w przyszłość dołoży należytej staranności by podobna sytuacja nie wystąpiła.

zyciorys czlonka RN.pdf

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujace Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu