• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 14/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
EBI 14/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok
wtorek, 28 sierpnia 2018 18:27

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn proceduralnych, termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok zostaje przesunięty z dnia 31.08.2018 r. na dzień 30 listopada 2018 r.

Pierwotny termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok został ustalony na dzień 31 maja 2018 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku. Dnia 29 czerwca 2018 roku Spółka dokonała zmiany terminu publikacji raportu na dzień 31 sierpnia 2018 roku z przyczyn proceduralnych, o czym Spółka informowała raportem bieżącym EBI 7/2018.

Kolejna zmiana terminu publikacji wskazanego raportu wynika z faktu, iż Spółka w dalszym ciągu nie skompletowała pełnej Rady Nadzorczej oraz nie dokonała formalnego wyboru biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki dołoży należytych starań by raport został opublikowany w dniu 30 listopada 2018 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu