• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 6/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 r.
EBI 6/2019 Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2019 r.
poniedziałek, 13 maja 2019 16:16

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn przedłużającego się badania sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r. jak również zmianą Biura rachunkowego, termin publikacji raportu za pierwszy kwartał 2019 r. zostaje przesunięty z dnia 15.05.2019 r. na dzień 15.07.2019 r.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu