• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 7/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. i 2018 r.
EBI 7/2019 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. i 2018 r.
poniedziałek, 27 maja 2019 18:55

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn przedłużającego się badania sprawozdania finansowego za 2017 r., termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 r. zostaje przesunięty z dnia 31.05.2019 r. na dzień 28.06.2019 r.

Ponadto Spółka informuje, iż termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. zostaje przesunięty z dnia 31.05.2019 r. na dzień 30.08.2019 r.

Podsumowując, przekazywanie raportów w 2019 r. będzie odbywało się w następujących terminach:

- raport roczny za 2017 r. – 28 czerwca 2019 r.

- raport okresowy na I kwartał 2019 r. – 15 lipca 2019 r.

- raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.

- raport roczny za 2018 r. – 30 sierpnia 2019 r.

- raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujace Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu