• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 10/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu
EBI 10/2019 Rezygnacja Prezesa Zarządu
czwartek, 11 lipca 2019 19:40

Spółka Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z planowaną transakcją przejęcia udziałów w Ceres Management sp. z o.o. przez spółkę D-Vortex sp. z o.o., w dniu 11 lipca 2019 r. Pan Rafał Czerkawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. W dniu 11 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację.

Ponadto Pan Rafał Czerkawski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w spółce Centrum Obsługi Biznesu i Administracji sp. z o.o. oraz z funkcji Prokurenta w spółce CWPE Investment sp. z o.o. Spółki te są części Grupy Kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące Emitenta:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu