• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
EBI 12/2019
wtorek, 20 sierpnia 2019 07:24

Zarząd spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż z przyczyn przedłużającego się badania sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r., jak również zmianą Biura rachunkowego, terminy publikacji raportów okresowych ulegną zmianie.

Publikacja raportów w 2019 r. będzie odbywała się w następujących terminach:

- raport okresowy na I kwartał 2019 r. – 30 września 2019 r.

- raport okresowy za II kwartał 2019 r. – 30 września 2019 r.

- raport roczny za 2017 r. – 30 września 2019 r.

- raport roczny za 2018 r. – 30 września 2019 r.

- raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

PODSTAWA PRAWNA: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".