• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 5/2010 Podpisanie istotnych umów
EBI 5/2010 Podpisanie istotnych umów
czwartek, 14 października 2010 12:51

 

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, że w dniu 14.10.2010 r. został podpisany pakiet 11 oryginałów umów doradczych dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Działanie 8.4 z zakresu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili". Umowy te zostały pozyskane w okresie sierpień - wrzesień 2010 przez franczyzobiocę - Biuro Regionalne CWPE w Lublinie.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji ww. umów wraz z success fee wynosi szacunkowo 366.000 PLN netto.

Z ww. umów, 7 dotyczy pozyskania dofinansowania z PO IG z zakresu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili" dla klientów z województw lubelskiego, pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego, warmińsko - mazurskiego oraz łódzkiego. Wnioski te są aktualnie na etapie oceny merytorycznej. Decyzje o przyznaniu dofinansowania spodziewane są w IV kwartale 2010 roku. W przypadku gdyby wszystkie ww. wnioski zostały pozytywnie ocenione, wówczas w przychody CWPE S.A. 2010 roku mogłaby być zaliczona powyższa wartość.

Pozostałe umowy dotyczą rozliczania projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach PO IG w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili". Realizacja umów odbywa się sukcesywnie, a ich zakończenie w przypadku trzech umów planowane jest na I kwartał 2011, natomiast dla czwartej na III kwartał 2011 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący EBI 5/2010