• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 6/2010 Porozumienie o współpracy z INVESTcon GROUP S.A.
EBI 6/2010 Porozumienie o współpracy z INVESTcon GROUP S.A.
czwartek, 21 października 2010 17:53

 

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, że spółka otrzymała podpisane porozumienie o współpracy ze spółką INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą w Poznaniu, będącą Autoryzowanym Doradcą Emitenta. Przedmiotem porozumienia jest współpraca pomiędzy Stronami w zakresie wprowadzania spółek będących klientami CWPE na rynek NewConnect. CWPE, jako doradca spółek w szczególności w zakresie środków unijnych, posiada rozległą bazę klientów mogących być zainteresowanych wejściem na rynek NewConnect, a INVESTcon GROUP S.A. posiada doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji autoryzowanego doradcy i dokonywania inwestycji kapitałowych.
Strony ustaliły, że będą dokonywały inwestycji kapitałowych w spółki wspólnie wprowadzane na NewConnect, w uzgodnionych odrębnie dla każdego projektu udziałach na rzecz każdej ze stron, na równych zasadach.

Zawarcie niniejszej umowy stanowi element realizacji jednego z punktów strategii rozwoju Emitenta, wskazanej w Dokumencie Informacyjnym. Realizacja umowy może mieć istotny pozytywny wpływ na wyniki Emitenta w kolejnych latach.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący EBI 6/2010