• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 10/2010 Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego
EBI 10/2010 Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego
czwartek, 18 listopada 2010 08:28

 

Zarząd Spółki informuje, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował zmianę statutu polegającą na zmianie struktury kapitału zakładowego. Po rejestracji zmiany, na kapitał zakładowy Spółki składa się 351.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy za jedną akcję oraz 150.000 akcji zwykłych serii B.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący EBI 10/2010