• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 12/2010 Informacja o rozstrzygnięciu konkursów dotacyjnych
EBI 12/2010 Informacja o rozstrzygnięciu konkursów dotacyjnych
środa, 15 grudnia 2010 15:43

 

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia dwóch konkursów dotacyjnych kolejnych 19 wniosków o dofinansowanie naszych klientów zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Szesnaście wniosków spośród ww. dotyczy pozyskania dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013, Działanie 8.4 w ramach I rundy aplikacyjnej w 2010 roku, z zakresu zapewnienia dostępu do Internetu na etapie "Ostatniej Mili" na infrastrukturalne projekty inwestycyjne z województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, wielkopolskiego. Umowy te zostały pozyskane przez franczyzobiocę - Biuro Regionalne CWPE w Lublinie oraz Centralę CWPE S.A. we Wrocławiu.

Trzy spośród ww. dotyczą pozyskania dofinansowania na projekty inwestycyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013, Poddziałanie 1.1.9 z zakresu wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw. Umowy te zostały pozyskane przez franczyzobiocę - Biuro Regionalne CWPE w Elblągu.

Klienci otrzymają łącznie ponad 14,2 mln zł unijnych dotacji na realizację projektów inwestycyjnych. Łączna wartość wynagrodzenia success fee CWPE S.A. w 2010 roku z tytułu realizacji ww. umów wynosi 623.737,37 PLN netto. Wynagrodzenie to zostało zafakturowane w przychody w grudniu 2010 roku. Jednocześnie spółka wskazuje, iż zgodnie z zasadami systemu franczyzowego po dokonaniu zapłaty przez Klientów ok. 82% przychodów z kontraktów pozyskanych przez Biura Regionalne zostanie zapłacone przez Centralę CWPE S.A. na rzecz tych Biur Franczyzowych (Regionalnych). Koszty przekazania wynagrodzeń z sytemu franczyzowego na rzecz Biur Regionalnych zafakturowane mogą być częściowo w 2010 a częściowo w 2011 roku, w zależności od spływu środków od klientów i otrzymania faktur z Biur Regionalnych.

O zawarciu umów, na podstawie których nastąpiło zafakturowanie, spółka informowała m.in. raportem z dnia 14.10.2010 roku.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący EBI 12/2010