• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 1/2011 Podwyższenie prognoz wyników finansowych na 2010 rok
EBI 1/2011 Podwyższenie prognoz wyników finansowych na 2010 rok
czwartek, 20 stycznia 2011 13:57

 

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje o korekcie prognoz wyników finansowych na 2010 rok zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10 września 2010 roku.

Zaktualizowana w dniu 19.01.2011 r. prognoza wyników finansowych Spółki zakłada realizację w 2010 roku:
• 2.988 tys. zł przychodów operacyjnych ogółem (+ 11% w stosunku do pierwotnej prognozy),
• 22 tys. zł amortyzacji (- 11% w stosunku do pierwotnej prognozy),
• 613 tys. zł zysku na działalności operacyjnej (+ 9% w stosunku do pierwotnej prognozy),
• 469 tys. zł zysków netto (+ 4% w stosunku do pierwotnej prognozy).

Po podsumowaniu wyników działalności Spółki po trzech kwartałach i kolejnych dwóch miesiącach 2010 roku, w związku z dobrymi perspektywami rozwoju Spółki, Zarząd podjął decyzje o aktualizacji prognoz finansowych w górę. Na ich podwyższenie wpłynęło przede wszystkim przyznanie dofinansowania większej liczbie klientów, których wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione merytorycznie, niż prognozowano na podstawie statystyk liczności składanych wniosków o dofinansowanie.

Jednocześnie Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. informuje, że przedstawiona prognoza może ulec dalszej zmianie. O ewentualnych dalszych istotnych zmianach prognoz Spółka będzie informowała odrębnymi raportami bieżącymi.

Podstawa prawna:
Paragraf 3, ust. 1, Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywany w alternatywnym systemie obrotu na ryku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raporty bieżące EBI 1/2011