• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 2/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
EBI 2/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
środa, 26 stycznia 2011 12:01

 

Zarząd CWPE S.A. informuje, że w dniu 25.01.2011 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 501000 zł do kwoty 651000 zł, wynikający z emisji 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący EBI 2/2011