• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące EBI 3/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
EBI 3/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 roku
piątek, 28 stycznia 2011 10:14

 

Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:
• za IV kw. 2010 r. - dnia 14 lutego 2011 r.
• za I kw. 2011 r. - dnia 16 maja 2011 r.
• za II kw. 2011 r. - dnia 16 sierpnia 2011 r.
• za III kw. 2011 r. - dnia 14 listopada 2011 r.
Raport roczny za 2010 r. - dnia 15 czerwca 2011 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący EBI 3/2011