• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Bieżące ESPI 3/2010 Przekroczenie progu 5% w głosach
ESPI 3/2010 Przekroczenie progu 5% w głosach
poniedziałek, 13 grudnia 2010 16:45

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjii

Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10.12.2010 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza o przekroczeniu progu 5 % w głosach w spółce.
Pan Januszu Bednarowicz poinformował, że w wyniku zawarcia transakcji cywilnoprawnej (kupna akcji) w dniu 10.12.2010 r., liczba akcji w kapitale zakładowym oraz liczba głosów przysługujących na WZA Emitenta przekroczyła 5 %.
Przed ww. transakcją pan Janusz Bednarowicz posiadał 25.000 akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., co stanowiło 4,99 % kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniało do 2,93% ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Obecnie liczba akcji Emitenta, posiadana przez pana Janusza Bednarowicza wynosi 51.000 akcji, co stanowi 10,18 % kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 5,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Janusz Bednarowicz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.
Pan Janusz Bednarowicz nie wykluczył w najbliższym czasie zwiększenia zaangażowania w spółce, jednocześnie zobowiązał się do nie zbywania powyższych akcji w okresie 12 miesięcy na rynku NewConnect.

Podpisy osób reprezetujących spółkę:

13-12-2010 Rafał Czerkawski Prezes Zarządu
13-12-2010 Anna Ciura Wiceprezes Zarządu

 

Raport bieżący ESPI 3/2010