• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 7/2012 Raport za IV kwartał 2011 r. - KOREKTA
EBI 7/2012 Raport za IV kwartał 2011 r. - KOREKTA
wtorek, 21 lutego 2012 13:21

W związku ze zmianą stanowiska Zarządu na temat prognoz finansowych za rok 2011 Spółki, Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport kwartalny.

Pkt. VII, str. 21
BYŁO:
"Zarząd CWPE informuje, iż różnica w wartości prognozy w przychodach ogółem wynika z wysokich przychodów finansowych w 2011 roku, związanych z aktualizacjami wartości posiadanych udziałów w innych spółkach. Różnica na amortyzacji spowodowana jest kupnem oraz sprzedażą samochodu osobowego. Zysk na działalności operacyjnej udało się osiągnąć poprzez zaksięgowanie aktualizacji wartości działki w Siechnicach jako inne przychody operacyjne co znacznie zwiększyło ogólne przychody operacyjne. Jedynie nieznacznie wyższy jest zysk netto."

JEST:
"Raportem bieżącym nr 27/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku Emitent dokonał korekty prognozy finansowej zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 10 września 2010 r. Przedstawiona korekta przewidywała:
- przychody ogółem: 5 000 tys. zł,
- amortyzacja: 23 tys. zł,
- zysk na działalności operacyjnej: -600 tys. zł,
- zysk netto: 650 tys. zł.
Zgodnie z raportem powodem dokonania korekty była sytuacja finansowa Spółki, w której wynik finansowy za rok 2011 w znacznym stopniu zależny był od faktu rozpatrzenia złożonych wniosków dotacje oraz wyceny posiadanych aktywów finansowych w formie akcji i udziałów w spółkach publicznych i niepublicznych.
Dnia 21.02.2012 r. Zarząd dokonał za pomocą raportu bieżącego nr 6/2012 weryfikacji prognozy finansowej, z uwagi na przekroczenie o ponad 20% zakładanych wyników finansowych.
Powodem dokonania korekty były wysokie przychody finansowe w 2011 roku, związane z aktualizacjami wartości posiadanych udziałów w innych spółkach. Różnica na amortyzacji spowodowana jest kupnem oraz sprzedażą samochodu osobowego. Zysk na działalności operacyjnej udało się osiągnąć poprzez zaksięgowanie aktualizacji wartości działki w Siechnicach jako inne przychody operacyjne co znacznie zwiększyło ogólne przychody operacyjne."

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu