• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 4/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku - KOREKTA
EBI 4/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku - KOREKTA
środa, 27 lutego 2013 17:42

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Na stronie 8 raportu dodano:

IV KWARTAŁ 2012 R.*

IV kwartał 2012 r. (dane skonsolidowane) - okres od 01.10.2012 do 31.12.2012:
Amortyzacja: 43,38
Przychody ogółem: 1662,17
Przychody netto ze sprzedaży: 386,05
Zysk / Strata na sprzedaży: -117,45
Zysk / Strata na działalności operacyjnej: 1359,54
Zysk / Strata brutto: 959,64
Zysk / Strata netto: 959,64

* Spółka nie prezentuje danych porównywalnych dla danych skonsolidowanych, ponieważ nie dokonywała konsolidacji w 2011 roku

Na stronie 9, na wykresie "Przychody ogółem" dodano wartość przychodów za IV kwartał (dane skonsolidowane)1662,17.
Na stronie 10, na wykresie "Przychody netto ze sprzedaży" dodano wartość przychodów za IV kwartał (dane skonsolidowane) 386,05
Na stronie 11, na wykresie "zysk/strata netto" dodano wartość zysku za IV kwartał (dane skonsolidowane) 959,64

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki: