• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 8/2013 Raport Roczny CWPE S.A. za 2012 rok
EBI 8/2013 Raport Roczny CWPE S.A. za 2012 rok
wtorek, 04 czerwca 2013 20:59

 

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok 2012, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki: