• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 9/2013 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012
EBI 9/2013 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012
wtorek, 04 czerwca 2013 22:09

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2012, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

  1. Skonsolidowany Raport Roczny za 2012
  2. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Grupy Kapitałowej CWPE S.A.