• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 10/2013 Korekta Skonsolidowanego Raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za 2012 rok
EBI 10/2013 Korekta Skonsolidowanego Raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za 2012 rok
czwartek, 06 czerwca 2013 12:44

Wrocław, 6 czerwca 2013

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje korektę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2012.
Z powodu niezamierzonej pomyłki operatora EBI i problemów technicznych w raporcie nr 9/2013 nie zamieszono jednego z załączników, który zawierał Raport z badania skonsolidowane sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CWPE S.A.
W związku z powyższym przekazujemy pełny skonsolidowany raport roczny za 2012 wraz ze wszystkimi załącznikami.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy i dołożymy wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentującejednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki: