• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 19/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku - KOREKTA
EBI 19/2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku - KOREKTA
poniedziałek, 09 września 2013 13:21

Zarząd Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Na stronie 8 raportu dodano:

II KWARTAŁ 2013 R.*

II kwartał 2013 r. (dane jednostkowe) - okres od 01.04.2013 do 30.06.2013:
Amortyzacja: 4,82
Przychody ogółem: 466,53
Przychody netto ze sprzedaży: 428,68
Zysk / Strata na sprzedaży: 156,34
Zysk / Strata na działalności operacyjnej: 157,38
Zysk / Strata brutto: 171,80
Zysk / Strata netto: 171,80

* Spółka nie prezentuje danych porównywalnych dla danych skonsolidowanych, ponieważ nie dokonywała konsolidacji na początku 2012 roku. Spółka rozpoczęła sporządzanie danych skonsolidowanych od III kwartału 2012 r.

Na stronie 9, na wykresie "Przychody ogółem" dodano wartość przychodów za II kwartał 2013 (dane jednostkowe) 466,53 i wartość przychodów za II kwartał 2012 (dane jednostkowe) 389,55.
Na stronie 10, na wykresie "Przychody netto ze sprzedaży" dodano wartość przychodów za II 2013 kwartał (dane jednostkowe) 428,68 i wartość przychodów za II 2012 kwartał (dane jednostkowe) 166,41.
Na stronie 11, na wykresie "zysk/strata netto" dodano wartość zysku za II kwartał 2013 (dane jednostkowe) 171,80 i wartość zysku za II kwartał 2012 (dane jednostkowe) -82,87.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

CWPE raport za II kwartał 2013 KOREKTA