• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 7/2014 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2013
EBI 7/2014 Raport Skonsolidowany Grupy Kapitałowej CWPE S.A. za rok 2013
środa, 04 czerwca 2014 17:04

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny za rok 2013, a także opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Skonsolidowany Raport roczny za 2013.pdf

Opinia Niezaleznego Bieglego Rewidenta Grupy Kapitalowej CWPE SA_za 2013.pdf

Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalowej CWPE SA za 2013.pdf

Osoby reprezentujące jednostkę dominującą:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu