• Polski
  • English
Jesteś tutaj::
Strona Główna Raporty Okresowe EBI 8/2014 Raport Roczny CWPE S.A. za 2013 rok
EBI 8/2014 Raport Roczny CWPE S.A. za 2013 rok
środa, 04 czerwca 2014 17:46

Zarząd CWPE S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2013 oraz opinię i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.

Podstawa prawna: §5. ust. 1. pkt 2. Załącznika Nr 3 "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Jednostkowy Raport roczny CWPE SA za 2013.pdf

Opinia Niezaleznego Bieglego Rewidenta CWPE SA za 2013.pdf

Raport z badania sprawozdania finansowego CWPE SA za 2013.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu

Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu